Pirate Monkeys
rating: 0+x
edytuj N

Gra napisana na pierwszą edycję Nibykonkursu. Opowiada o zwierzoludzkich piratach i bohaterach z epoki. Świat przywołuje na myśl Wyspę Skarbów itp.

Autor: Jarosław beacon Kopeć

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.