Metropolis Narracyjna Gra Kamiaca Konwencje
rating: 0+x
edytuj

informacje

*gatunek:fantasy/cyberpunk

odnośniki

—- to trzeba co najmniej poprawić — !

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.