Kość
rating: 0+x
edytuj

Kość to mechanika uniwersalna autorstwa k2jumpera z ekipy autorskie.fora.pl opierająca się o rzut 1k6.

informacje

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.