Deamonspotting
rating: 0+x
edytuj N

Deamonspotting to system stworzony na XI edycję Nibykonkursu. Koncentruje się na grupie osób z marginesu społeczeństwa, próbujących wspólnie zrealizować marzenie, pomagając sobie mocami zdobytymi dzięki narkotykowi spot zbieranemu w alternatywnej rzeczywistości świata demonów, do którego przechodzi się używając specjalnych paragrafów.

informacje

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.